Group business

bánh mì Kebab Torki

chuỗi có hơn 370 cửa hàng trên 42 tỉnh thành Việt Nam

Bánh mì Hamburger

chuỗi cửa hàng với hơn 70 cửa hàng mang tên Torki Burger chuyên cung cấp sản phẩm về Hamburger

Bánh mì Hot Dog

chuyên cung cấp bánh mì Hot Dog với nhiều hương vị