Học hỏi từ những điều tốt nhất

Tham gia khóa học của chúng tôi và bắt đầu xây dựng sự nghiệp mong muốn nhất hiện nay. Chúng tôi đảm bảo mọi lớp học đều dễ hiểu và tất cả quý đối tác đều đạt đến trình độ chuyên môn như nhau cần thiết cho ngành kinh doanh mỳ ý ngày nay.

Giờ hoạt động

Monday- Thursday:8:00-18:30 Hrs
(Phone until 17:30 Hrs)
Friday - 8:00-14:00

Chúng tôi ở đây

Địa chỉ: 120/5 Lê Văn Quới, Bình Tân, Hồ Chí Minh, Phường Bình Hưng Hoà A, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh. Điện thoại: 0937038598. Email: info@kebabtorki.com