Mỳ ý hiện nay không chỉ là một món ăn phổ biến của người Châu Âu, mà người châu Á cũng đang rất chuộng những món ăn Tây bởi hương vị đặc trưng không thể lẫn của chúng. Ngày nay, ...